Per a la concessió de la cèdula de segona ocupació i en cas d’habitatges antics d’abans del 1984: l’alçada lliure útil mínima per comptabilitzar la superfície com a superfície útil és 1,9 com a mínim, per tant, hem de tenir a casa nostra com a mínim 20 metres quadrats amb almenys 1,90 d’alçada.
Per a la concessió de la cèdula de primera ocupació, els paràmetres que s’apliquen són els d’obra nova, per tant, haurà d’existir com a mínim una distància de 2,70 m (això modficat amb el decret 141/2012 a l’alçada de 2,50 m) entre forjats sense comptar paviments ni revestiments. Aquest concepte és nou, ja que mai abans no s’havia definit l’alçada lliure a través de paràmetres estructurals. A banda d’aquesta condició, també s’aplica el concepte habitual d’alçada lliure útil (distància entre paviment acabat i sostre): 2,2 m en espais de circulació, cuines i banys, i 2,5 m a la resta d’espais (habitacions , sales d´estar, menjador, etc.