A l’article d’avui us explicarem un projecte i direcció d’obra de reforç d´uns 250 m2 de forjats de fusta que realitzem a Barcelona

La problemàtica de la fletxa

Els sostres realitzats amb una estructura de fusta tendeixen a corbar-se amb el pas del temps, formant un enfonsament característic al centre de les obertures a les estances. Això és degut fonamentalment a la fluència de les bigues, això és un tipus de deformació que es produeix al cap dels anys. Les bigues no només es deformen immediatament en entrar en càrrega sinó que durant el pas dels anys, sobretot les bigues de fusta, tenen una deformació.

Normalment aquestes deformacions no són importants des d’un punt de vista de seguretat estructural (en el sentit que probablement no hi ha risc de col·lapse ni trencament parcial) però moltes vegades, quant als ELS (els Estats Límits de Servei) per als quals una estructura nova es calcularia no donen la talla. Això vol dir que les deformacions que es generen poden superar els 1/100 de la llum en molts casos, i per a llums de 5 metres es poden generar baixades al centre de 5 cm.

Aquests 5 cm poden provocar “sinistres”, com en diuen les empreses asseguradores, de grans quanties. Imagineu-vos que el nostre sostre té una gran deformació. Els elements elàstics podrien resistir aquestes deformacions però els envans, les rajoles, etc. no són elàstics. Per tant els envans del veí de dalt poden esquerdar-se, les rajoles de marbre de macael podrien trencar-se, el caríssim Silestone de la cuina podria esquerdar-se sense remei.

Una de les possibles solucions

Hi ha un ampli repertori de solucions: la substitució funcional (canviar les bigues), el reforç per la part superior del forjat mitjançant connectors i planxé, i també es poden realitzar accions de correcció (que són força arriscades i cal estudiar amb molt deteniment) com per exemple l’aplicació desforços per contrarestar la fletxa, però la solució més econòmica normalment és lexecució de mainell.

Plànol de planta sostre i secció perfileria

El parteluz com el seu nom indica, és una biga que recorre perpendicularment tot el sistema inicial de bigues en un sostre preexistent unidireccional, i el seu objectiu és reforçar-lo per limitar la fletxa o aportar-li més capacitat de càrrega. En el cas que ens ocupa, realitzem un projecte de reforç del sostre mitjançant un sistema de finestres metàl·liques de bigues IPN d’acer.

Sempre que proposem aquest sistema de reforç, és molt important assegurar-se que farem un canvi en el descens de càrregues per l’estructura vertical. És a dir, aplicarem unes forces puntuals a murs que altrament no rebrien la càrrega provinent dels forjats. Per aquest motiu cal assegurar-se que tant els murs laterals com la fonamentació estan preparats per resistir aquestes sol·licitacions. Igual que en un projecte per a treure una paret de càrrega, cal analitzar com baixaran les càrregues fins a la fonamentació, i la pròpia fonamentació.

Si la fletxa d’una biga biapoyada es calcula mitjançant la següent expressió:

La biga partelluz d’acer actuarà generant una força puntual en aquesta biga de major magnitud en funció de la seva rigidesa i actuarà reduint-ne la fletxa enormement. A continuació us deixem imatges del projecte executiu:

  1. Especificacions estructurals dels sistemes i materials
  2. Detalls per a la correcta execució de les soldadures
  3. Detalls de les unions entre perfils metàl·lics i els suports a l’obra de maó massís