Finalitzem l´obra de reparació d´una terrassa en un àtic. La reforma consisteix a repicar el paviment preexistent i substituir la làmina impermeable per solucionar els problemes d’humitats al sostre dels pisos inferiors.

Una de les claus per fer bé una impermeabilització d’una coberta plana és el tractament dels punts singulars: perímetres, trobades amb elements sortints com desguassos, xemeneies, etc… Cal tenir en compte si es fa una làmina mitjançant juntes de làmines més petites cal fer un bon segellat per part de l’aplicador entre làmines (vigilant també de fer un bon solapament, d’uns 20 cm per norma general)

Nosaltres en aquest cas hem escollit una làmina de butil EPDM firestone 1,1 mm en una manta sense juntes ja que ens permet dependre menys de la destresa de la mà dobra. La làmina es col·loca sobre un geotèxtil i sota un geotèxtil, d’aquesta manera es pot dilatar lliurement de les capes amb què està en contacte i pot durar molts anys més. De fet ens donen una garantia de 20 anys els instal·ladors.

En una terrassa exposada al sol són molt importants les juntes de dilatació perimetrals (i si tenim draps molt grans de coberta també caldrà fer juntes interiors) ja que la coberta ha de tenir marge per dilatar, en cas contrari el paviment es podria fisurar.

reparacion terraza butilo 01reparacion terraza butilo 02

[wpvideo pESMjNyj]

Un altre punt important a l’hora de verificar la bona execució d’una rehabilitació d’una terrassa o una coberta plana és la comprovació mitjançant prova d’estanquitat del bon funcionament de la coberta. En el nostre cas, hem realitzat una prova d’inundació durant 24h. Una cosa molt important en aquest cas és que si es tapa el desguàs cal comptar amb un sobreeixidor per si plou ja que el sobrepès de laigua és duna tona per m3 i qualsevol estructura podria col·lapsar per aquest motiu.

IMG-20190404-WA0011

IMG-20190404-WA0010.jpg

IMG_20190326_125159_106.jpg