S’ha obert el 25 de juny la convocatòria per als ajuts per a la rehabilitació. Les bases s’han publicat a DOGC. Estan destinades bàsicament a comunitats de propietaris per a la rehabilitació enfocada a la sostenibilitat i l’estalvi energètic, i la conservació constructiva de l’edifici fins i tot les seves instal·lacions i per fomentar la millora de l’accessibilitat.

Si no pots arribar a aquesta convocatòria, a KAITEK ARQUITECTURA et preparem tota la documentació per a la propera

Els requisits més importants que s’han de complir són:

 1. Poden ser edificis d’habitatge unifamiliar o plurifamiliar. Construïts abans del 1996 si les actuacions són de conservació (estructura, etc.) i anteriors a 2007 per a actuacions de millora o conservació de façanes, cobertes, terres, etc. que aportin una millora en l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
 2. La majoria de les entitats de l’ediciu s’han de destinar a habitatge en un 70%, excloent-ne les plantes baixes.
 3. Alments el 50% dels habitatges s’han de dedicar a domicili habitual. Per exemple, no val un edifici exclusivament de pisos turístics.
 4. Disposar de la IITE, l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici, amb data d’inspecció anterior a l’inici de les obres de rehabilitació
 5. Disposar del CEE diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), amb l’etiqueta energètica corresponent. Certificat d’Eficiència Energètica amb l’etiqueta de la qualificació energètica.
 6. El projecte per a les actuacions a realitzar
 7. Llicència municipal d’obres
EXTRACTO ayudas rehabilitacion ite documentacion tec

Documentació tècnica a aportar amb la sol·licitud d’ajuts

El termini

Des del 26/06/2018 fins al 31/07/2018 s’obre el període de recepció de sol·licituds. Es poden sol·licitar on-line oa les oficines locals d’habitatge de la Generalitat. Podeu cercar l’oficina d’habitatge aquí.

Quines actuacions se subvencionen

Com hem explicat anteriorment, les subvencions es divideixen en dos grups o línies: la línia 1 “foment de la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat” i la línia 2 “Foment de la conservació de la millora de la seguretat d’utilització i accessibilitat”

LÍNIA 1. Millora de l’eficiència energètica

 1. Millora de l’envovlent tèrmica: Augment d’aïllament tèrmic de façanes, fusteries, cobertes, terres, mitgeres, etc. Això implicarà refer els acabats i fins i tot canviar els sistemes constructius.
 2. Millora de l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques (canvi de calderes atmosfèriques per condensació, instal·lació de bombes de calor d’alta eficiència energètica, sistemes d’estalvi de la despesa d’aigua amb reaprofitament d’aigües pluvials, instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics … )

LÍNIA 2. Millora de la conservació de l’edifici i l’accessibilitat

Conservació:

 1. Estructures
 2. Envoltant: Façanes, fusteries, cobertes, terres, mitgeres, etc.

Accessibilitat:

 1. Instal·lació d’ascensors
 2. Instal·lacions d’altres sistemes mecànics
 3. Creacció de rampes accessibles
 4. Instal·lació de baranes o millora dels mecanismes (poms, intèrfons, etc.)

Quantia de les ajudes

 • Per a les millores de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la quantitat d’ajuda no pot suposar més d’un 40% del total del pressupost. Amb un topall de 3000 € per cada habitatge.
 • Per a les millores de conservació de fonaments i estructura hi ha un màxim del 40% del pressupost total amb un topall de 3000 € per cada habitatge. Per a obres de conservació de l’envolupant (façanes, cobertes, etc.) hi ha un màxim del 30% del pressupost total amb un topall de 3000 € per cada habitatge.
 • Per millores de l’accessibilitat el topall de pressupost protegible és del 40% del pressupost total de l’obra i un m’axim de 4000 € per cada habitatge.

Com inicio els tràmits

Contacta amb ITE arquitectes perquè t’informem i realitzem totes les gestions, estalviaràs temps i diners. A baix t’adjuntem l’imprès de sol·licitud de les subvencions i aquest és el Formulari complet de sol·licitud de la subvenció.

EXTRACTO ayudas rehabilitacion ite documentacion solicitud

Imprès oficial de sol·licitud d’ajudes a la rehabilitació d’edificis