Normalment el codi civil és un dels factors que es preveu per fer un canvi d’ús ja que a les escriptures de la propietat horitzontal en moltes ocasions es fa una descripció de l’ús a què es destinarà cadascun dels elements privatius.

Tot i això, la sentència del Tribunal Suprem del 15 de juny de 2018, aclareix molts dubtes sobre si cal sol·licitar a la comunitat una autorització expressa a un canvi d’ús en una unitat privativa.

En cas que a les escriptures s’expressi explícitament la prohibició de fer un canvi d’ús, caldrà respectar el que es diu a les escriptures o arribar un acord amb la comunitat per unanimitat.

D’altra banda, si no hi ha una prohibició expressa s’entén (això es dedueix de la sentència) que aquest canvi d’ús es pugui fer sense sol·licitar permís a la comunitat.

Cal afegir, que en cas que el canvi d’ús requereixi intervencions en elements comunitaris, imprescindible per complir amb altres normatives (CTE, urbanístiques, habitabilitat), en aquest cas caldrà sol·licitar permís a la comunitat (com per exemple per fer una ampliació obertures a la façana, la col·locació de xemeneies fins a la coberta, etc).

A la pàgina web HI HA DRET es va publicar un comentari molt aclaridor sobre aquesta sentència. El podeu llegir en aquest enllaç.