Descripció general de la visita

El mes de juliol passat vam realitzar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) d’un edifici ubicat a la travessera de Gràcia, al barri de Gràcia Nova, pertanyent al municipi de Barcelona.

L’entorn, els antecedents i la descripció general de l’edifici

L’edifici fou construït el 1968, consta de 8 plantes destinades a habitatges, amb un local comercial a planta baixa. Es troba situat en un teixit urbanístic suburbà, fruit del primer creixement del nucli històric de Gràcia. Com sabeu, el barri de Gràcia formava un municipi independent de Barcelona fins que l’espai entre els dos nuclis urbans es va vessar amb la construcció de l’Eixample a principis del segle XX.

imatge interior 16035ITE

L’edifici (estructura, envoltant, instal·lacions, etc.)

L’estructura vertical de l’edifici es compon murs de càrrega fins a les plantes superiors i un estintolament amb pòrtics de formigó a les plantes baixes. L’estructura horitzontal és de forjats de bigues de formigó prefabricat i revoltó ceràmic, cobrint llums d’aproximadament 5 metres. L’envoltant es compon per les façanes d’una sola fulla amb un acabat d’obra vista, una mitgera a cada lateral en contacte directe amb l’edifici adjacent, una coberta plana transitable amb acabat de rajola ceràmica i una solera en contacte amb el terreny.

La coordinació entre els veïns i el fet que es permetés l’entrada a tots els habitatges ha ajudat a fer que el transcurs de la visita hagi estat ràpid i en una sola visita.

Si tens un edifici a Barcelona i té més de 45 anys contacta amb nosaltres perquè t’assessorem i puguem fer la inspecció tècnica del teu edifici.

Per saber el preu de la ITE a Barcelona consulta’l aquí