Casos extrems

Els edificis, igual que la resta de coses, es deterioren amb el pas del temps. En aquest sentit, recentment hem vist un parell de casos que resulten molt eloqüents. El cas del derrumbe del pont a Gènova o el enderroca de la passarel·la al pas marítim de Vigo.

itearquitectes-edificio.jpeg

En el cas de Gènova, segons semblen indicar les informacions de què disposem, van fallar els tirants de formigó armat que sostenen el tauler del pont. Aquests elements treballen principalment a tracció (a estirament) i és l’acer que hi ha recobert de formigó el que treballa per aguantar aquest esforç (recordem que el formigó armat es compon de formigó i acer, cadascun té unes prestacions estructurals diferents i es complementen: el primer resisteix a compressió mentre que el segon resisteix a tracció) Encara que el formigó armat funciona bé no és habitual fer uns tirants d’aquest material, normalment es construeixen amb acer perquè l’estructura està més optimitzada, és més eficient. Sigui com sigui, el veritable problema és que en aquest cas no es va preveure que el formigó que recobreix l’acer fa de protecció de l’acer- En deteriorar-se el formigó (per causes diverses: les vibracions, pel pas dels anys i per estar sotmès a tracció) deixa les armadures d’acer al descobert i aquestes s’oxiden progressivament fins al trencament

De vegades el motiu de fer una ITE a un edifici simplement és per conèixer el veritable estat constructiu de l’immoble que comprem. Això permet no emportar-se sorpreses com les que es van emportar Tom Hank i Shelley Long a la pel·lícula del 1986. Aquesta casa és una ruïna

ite-arquitectes-edificio-inspeccion-01

La importància de la prevenció

En tots dos casos, encara que les causes tècniques del col·lapse estructural no són unívoques ni estan encara aclarides, el que sí que és clar que si s’hagués realitzat una inspecció apropiada dels edificis s’hauria detectat que el formigó ja no exercia apropiadament el paper de protector de armadures d’acer.

En la majoria dels casos el col·lapse estructural es podria haver previst amb una simple inspecció per part d’un tècnic.

Hi ha sempre signes evidents abans d’un esfondrament i que deixen un cert marge de temps per actuar, fissures que fa temps que creixen en murs de càrrega, esquerdes en elements estructurals d’alts requeriments (pilars, jàsseres, etc.), altes porositats de formigons molt carbonatats, etc.

El preu de la inspecció i el preu d’un sinistre

En molts edificis antics de les grans ciutats espanyoles no hi ha entrat mai un arquitecte o aparellador. Si els propietaris comparessin el preu d’una caiguda d’una llosa de balcó en mal estat a la via pública contra el que val fer una ITE no s’ho pensarien.

Un cop en un edifici que visitem, li comentem a la propietària, una agradable anciana, que caldria posar una malla a la cornisa perquè corria el risc de desprendre’s una part. La dona ens va dir que ho faria immediatament perquè no volia carregar amb aquesta responsabilitat davant de Déu.

Ja sigui per respondre davant Déu o per la nostra responsabilitat civil, tots tenim el deure de conservar els nostres edificis. Després de tot el preu duna ITE no és tan car:

ITE-215-precio-figura