La inspecció

El mes d’agost passat vam realitzar la inspecció tècnica de l’edifici (ITE) d’un edifici ubicat al carrer Maignon, al barri de la Salut del districte de Gràcia, pertanyent al municipi de Barcelona.

Durant les dues visites realitzades pels tècnics, s’ha pogut comprovar l’estat de l’estructura i l’envoltant de l’edifici. Aquesta comprovació s’ha fet mitjançant la inspecció de l’interior dels habitatges i totes les zones comunes.

Amb l’informe ITE els veïns reben les pautes orientatives per al manteniment correcte de l’edifici.

imatge interior 16035ITE.jpg

L’entorn, els antecedents i la descripció general de l’edifici

L’edifici fou construït el 1980, consta de quatre plantes pis destinades a habitatges i una planta baixa destinada a ús comercial. L’edifici disposa de quatre habitatges per planta i de tres locals comercials a planta baixa, deixant un total de dinou entitats.

L’edifici (estructura, envolupant, instal·lacions, etc.)

L’estructura vertical de l’edifici es compon de murs de càrrega combinats amb murs de trava i l’estructura horitzontal es compon de forjats plans unidireccionals amb llums d’aproximadament 5,5 metres.

L´envoltant es compon d´una façana de doble fulla amb càmera d´aire i amb un acabat d´obra vista, tres mitgeres en contacte directe amb els edificis adjacents, una coberta plana transitable tradicional i una solera en contacte directe amb el terreny.

L’edifici té la planta baixa elevada entre 1 metre i 2 metres respecte al nivell del carrer, dificultant així l’aparició de les humitats per capil·laritat freqüents en aquesta zona.

[caldera_form id=”CF5eba85aedf663″]