Avantatges i objectius del sistema constructiu

Per a aquesta casa unifamiliar que vam construir al Maresme, volíem arribar a uns estàndards de qualitat i eficàcia constructiva que no es poden aconseguir amb un sistema tradicional sense un control dobra molt exhaustiu. Construir amb un sistema industrialitzat permet:

El sistema de murs de formigó prefabricats aïllats tèrmicament

El panell de formigó prefabricat aïllat tèrmicament permet tenir una envolupant tèrmica pràcticament acabada en menys de 3 setmanes. L’avantatge que té és que el panell portant de formigó armat quedarà aïllat tèrmicament, així estarà protegit de les inclemències metereològiques i dels canvis de temperatura que fan que les estructures es deteriorin. El panell de formigó aïllat tèrmicament per l’exterior té una durabilitat molt més gran.

El disseny de la casa

Al projecte de disseny d’aquesta casa de formigó prefabricat a la costa del Maresme, a Barcelona KAITEK ARQUITECTURA va voler emfatitzar les vistes de la parcel·la espectaculars del mar, mitjançant un porxo cobert que recorre la sala de ser-hi. També serveix aquest porxo per optimitzar la captació solar i que els guanys tèrmics siguin els màxims a l’hivern.

Els acabats i els materials

La casa té uns acabats amb terres de roure natural massís, rajoles de gres porcellànic als banys, unes fusteries de vidre doble i de seguretat 3+3/16/4+4 amb càmera sota emissiva i amb marcs de 5 càmeres amb reforç tèrmic . El sistema de calefacció a més és un terra radiant a tota la casa, això fa que sigui molt confortable a l’hivern.

És una casa construïda per ser eficient tèrmicament ja que té una envolupant tèrmicament molt aïllada i una estanqueïtat controlada a les fusteries. A més, té un sistema de ventilació de doble flux que permet filtrar l’aire i evitar problemes respiratoris als seus habitants. Tot això fa que tingui una alta eficiència energètica.