El 12 de maig, el diari La Vanguardia va publicar els resultats d’un estudi de la CEHE al voltant de l’impacte de la COVID-19 en el sector de l’hostaleria i restauració de la ciutat de Barcelona.

Basant-se en una enquesta de el sector de la restauració, l’estudi estima que el 35% dels bars i restaurants de la ciutat es veuran forçats a tancar abans que acabi l’any, i que un altre 28% de les empreses de el sector està en risc d’acabar en la mateixa situació. Tan sols el 37% restant seria capaç de superar l’actual crisi.

La principal causa d’aquest desastre es trobaria en l’atomització, la petita escala i l’estructura tradicional de la restauració barcelonina, cosa que no és exclusiu del sector si atenem a l’elevada presència d’autònoms i pimes a l’economia espanyola. Les virtuts i desavantatges d’aquesta cultura econòmica es poden discutir però, en tot cas, el seu col·lapse previsible als propers mesos al sector de la restauració, encara que només sigui parcial, provocarà un aprimament empresarial que pot suposar una oportunitat de negoci per a aquells inversors interessats a apostar per un comportament anticíclic dels seus actius.

Obrir o ampliar un negoci de restauració pot no semblar una bona idea a primera vista donades les circumstàncies. No obstant això, cal tenir en compte que la disminució de la competència suposarà un panorama competitiu i empresarial més indulgent tant per als negocis de nova creació com per a aquells que segueixin operant després de l’actual situació d’alerta sanitària.

En segon lloc, l’increment en l’oferta de locals i traspassos està suposant ja un considerable abaratiment dels costos d’aquestes operacions. Segons dades de les principals plataformes immobiliàries de la ciutat, aquest descens dels preus s’està produint estadísticament al voltant del 18% actualment, i es preveu que s’accentuï als propers mesos. Això és especialment favorable per a aquelles empreses que vulguin introduir-se al sector o bé s’estiguin plantejant traslladar els seus negocis per adaptar el nou local de restauració a les exigències de distanciament social i seguretat sanitària imposades pel COVID-19.

Finalment, cal considerar que aquells negocis que es puguin adaptar a les noves normatives tindran un avantatge empresarial competitiu respecte a aquells que operin en locals en els quals l’activitat s’hagués implantat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquestes normatives. De nou, això afavoreix especialment a les empreses de nova creació, que tindran l’oportunitat de seleccionar els locals en els quals dur a terme la seva activitat en base a les noves normes de joc que se li deparen a el sector de la restauració. També és favorable per a aquells negocis existents que decideixin apostar per un trasllat o reformar el local.

Als últims anys, a KAITEK ARQUITECTURA ens hem especialitzat en projectes de canvi d’ús i implantació d’activitats, i actualment estem treballant ja amb clients de capital estranger a la recerca de l’oportunitat que suposa un posicionament primerenc a la línia de sortida en la cursa post-covid al sector de la restauració a Barcelona, l’inici del qual es preveu per a l’últim trimestre d’aquest mateix 2020.

Aquestes últimes experiències ens han fet creure fermament en la necessitat, per als negocis existents, d’adaptar-se de manera ràpida i decidida a la nova situació, efectuant les inversions necessàries en els seus locals de forma intel·ligent, per tal d’introduir les modificacions exigides per la nova normativa amb el mínim cost possible. Així mateix, creiem en la necessitat, per a aquells negocis de nova creació, d’actuar amb finesa i perfeccionisme a l’hora d’aprofitar l’oportunitat que brinda l’actual panorama immobiliari i empresarial per tal de garantir el màxim rendiment de l’actual momentum.

Entre els nostres serveis, estem duent a terme assessoria tècnica en la selecció del local i analitzant la viabilitat i idoneïtat normativa dels locals seleccionats. També ens encarreguem de redactar, si fos necessari, el projecte d’activitats i de reforma així com de dirigir les obres, sempre atenent als nostres criteris d’optimització de costos per tal de perfeccionar la rendibilitat de l’operació.