És obligatori?

Des de l’entrada en vigor del nou Decret d’ITE (Decret 67/2015), estableix l’obligatorietat de comptar amb el llibre de l’Edifici per a edificis existents, no només per a edificis nous.

Què ha de contenir el llibre de l’edifici?

La documentació que haurà d’incloure aquest document exigit és, tal com s’especifica a l’article 22 del Decret:

  1. Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions
  2. El fitxer de documents
  3. El registre d’incidències

Quan és obligatori tenir el llibre de l’edifici?

A l’hora de rebre la ITE és obligació de la propietat formalitzar el llibre de l’edifici. Posa’t en contacte peraquíamb els tècnics d’ITE ARQUITECTES per a qualsevol consulta.