Decret-habitabilitat-141-2012-portada

A continuació es fa una llista històrica els decrets que han existit com a marc legal per a la concessió de la cèdula d’habitabilitat: