Descripció general de l’edifici

Després de realitzar les inspeccions pertinents, hem observat que l’edifici on s’emplaça l’habitatge objecte de la reforma és un edifici entre mitgeres la estructura és de murs de càrrega i forjats unidireccionals de llums al voltant dels 5m, aparentment de biguetes de formigó armat i revoltons ceràmics. A la planta baixa, amb ús d’aparcament, l’estructura pràcticament a tota la superfície excepte el nucli d’escala i mitgeres baixa estructuralment amb uns pòrtics metàl·lics de Pilares HEB i bigues IPN. Té ús daparcament en planta baixa i en alçada hi ha 3 plantes tipus i un àtic (objecte del present projecte) dús habitatge.

Objecte del projecte

El projecte pretén fer una actuació de reforma en un pis antic per adaptar-ho a unes necessitats i prestacions més modernes. Cuina oberta, menys habitacions i més àmplies, reducció de passadissos, i nous materials i instal·lacions.

reforma-cocina.jpg

Descripció del projecte i les obres

Les obres que es faran seran: adaptació d’instal·lacions preexistents a prestacions actuals. Es fa una redistribució de la zona de dia, la cuina s’obre el passadís mitjançant una obertura al mur de càrrega preexistent, es col·loca un mur tapiant l’obertura preexistent del rebedor a la sala d’estar. A la zona de nit s’unifiquen les dues habitacions dormitori en una de sola. A l´habitació propera al´entrada s´obre un pas de porta molt més gran i servirà d´estudi. La intervenció d’estintolament es realitzarà mitjançant una estructura metàl·lica d’UPN.

2016-02-09 10.31.04

La reforma adaptarà el programa funcional preexistent a noves necessitats. El resultat serà un habitatge distribuït en: un gran dormitori, una sala destudi, una sala destar i una cuina oberta amb espai de menjador.

proyecto-reforma-terrassa-plano-distribucion